תנאי שימוש והסכם משתמש לאתר פרו כארד

ברוכים הבאים לאתר "פרו כארד". האתר הוקם על מנת לאפשר לכם לצור באמצעותו כרטיס ביקור דיגיטלי מקוון, ושירותים נוספים כפי שיהיו מעת לעת (דוגמת כתיבת תכנים, פיתוח אתרי אינטרנט, שיווק דיגיטלי של האתר שלכם, קידום בפייסבוק ועוד). עם זאת יש לשים לב שחלק מן השירותים אינו נגיש בצורה מקוונת, אלא רק לאחר יצירת קשר עם נציגינו והגעה להסכמה ספציפית.

אתר "פרו קארד" מופעל על ידי חברת פרופשונל – כארד בע״מ מרחוב יששכר 2, קרית מוצקין (להלן החברה, האתר, האפליקציה, מפעיליו, בעליו, עובדיהם, נציגיהם וכל מי מטעמם יקראו יחד ולחוד, לפי העניין – "האתר").

אנא קיראו תנאי השימוש האלו (כהגדרתם מטה) היטב, שכן הם הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה. גלישה באתר וכל שימוש בו ובשירותים המוצעים בו מלמדים על הסכמתכם לתנאי השימוש כהגדרתם מטה.

לכן אם אינכם מסכימים למי מהתנאים שכאן, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש שהוא באתר.

כותרות הסעיפים הינם לשם הנוחות בלבד ואינן מחייבות.

התנאים נכתבו בלשון זכר בשל מגבלות העברית בלבד והם חלים כמובן גם עליכן, הנשים.

 

תוקף תנאי השימוש

 1. תנאי השימוש הם הסכם מחייב. תנאי שימוש אלו, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו וכן כל עמוד באתר בו מופיעים תנאים המתייחסים לפעילות האתר ולפעילותכם בו בדרך כלשהי יקראו בהסכם זה "תנאי השימוש" והם, כולם, הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה.
 2. כל פעולה באתר משמעה הסכמה לתנאי השימוש. כל פעולה שתבצעו באתר משמעה הסכמתכם לתנאי השימוש (לרבות כל מסמך הנלווה אליהם) כפי שהם במועד ביצוע כל פעולה. אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר אם אינכם מסכימים לרכיב כלשהו בתנאי שימוש אלו.
 3. תנאי השימוש יעודכנו ללא כל הודעה. תנאי השימוש יעודכנו מעת לעת (אף ללא כל הודעה), ובכל עת יחייב את המשתמשים הנוסח שיהיה באתר באותה עת, כפי שעודכן על ידי האתר. אנא בידקו את תנאי השימוש בעת ביצוע פעולה באתר, על מנת לוודא שהינכם מכירים את תנאי השימוש העדכניים החלים עליכם שכן הדבר יחשב כהסכמה לנוסחם כפי שהיו במועד ביצוע כל פעולה.

 

האתר ופעולותיו

 1. האתר לשימוש לא מסחרי בלבד ואין לבצע בו שינויים. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד וחל איסור לבצע באתר כל שימוש מסחרי, למעט שימושים המהווים חלק בלתי נפרד מהשירותים שלו ומהממשק שלהם. כמו כן אסור לבצע באתר, בתכניו ובכל תוצריו כל שינויי שהוא. אסור להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להרשות, להעביר, למכור, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל פעולה אחרת או שינוי באתר, בתוכנה ו/או בקוד המפעילים אותו ו/או בתוצרים המופקים ממנו.
 2. כל פעולה מחייבת הרשמה. כל פעולה במסגרת האתר מחייבת את הרשמתכם לאתר.
 3. השירותים באתר. בין יתר הדברים כוללים השירותים באתר את יצירתם של כרטיסי ביקור מקוונים בעיצוב ייחודי, אינדקס כרטיסים מסודר שמאפשר גישה חופשית לכל גולש ברשת אל באינדקס ופרטיו, שירותי עיצוב ויצירת תכנים רלוונטיים, שירותי קידום מועדף במנועי חיפוש לכרטיסים מסויימים ומוסכמים, יצירת שם מתחם (domain) או תת-שם-מתחם (sub-domain) ייחודי, הפעלה וקידום עסקי במדיה חברתית של הכרטיסים ושל העסקים המגולמים בהם ועוד שירותים, הכל כמפורט בכל עת באתר ובכפוף למחירון המופיע בו או להתקשרות שלכם עם האתר, באופן מקוון או אינו מקוון.
 4. חבילות השירותים. שימו לב שמחירי חבילות השירותים שהאתר מעניק, משך תקופתן וכן כל פרט אחר רלוונטי מפורסם בצורה ברורה באתר עצמו. ככל שנרשמתם לחבילה כזו או אחרת, הרי פרטים אלו יחשבו כחלק מחייב מההסכם ביניכם לבין האתר, ואתם גם לא תהיו זכאים לקבל את השירותים הנכללים בה, אלא אם עמדתם בתנאי התשלום המפורטים ביחס אליה. שימו לב שחלק מהחבילות עשויות להתחיל זמן מה לאחר ביצוע התשלום בפועל רכישת החבילה, כמפורט באתר.
 5. סיום החבילות. האתר יהיה רשאי לסיים את השירותים הנכללים בחבילה אם הפסקתם את התשלום בגינה. האתר אף יהיה רשאי לסיים כל חבילה או שירות לפי שיקול דעתו אף ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שיחזיר לכם כל סכום שנשתלם בגין אותה חבילה או שירות ביחס לתקופה בה לא נוצל. גם אתם תהיו רשאים לבקש לסיים שירות כזה או אחר, אך מכיוון שהאתר מתקשר בהתחייבויות מול צדדים שלישיים מראש בחלק מהשירותים בהתבסס על התקשרותכם עימו, אתם לא תהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.
 6. קידום כרטיסים. האתר עומד לאפשר לכרטיסים מסויימים קידום הן במנועי החיפוש והן באתר עצמו. לא יהיה בשירות זה המוענק לכרטיסים מסויימים כדי להוות טענה מצד בעלי כרטיסים אחרים שלא רכשו בהסכמה את השירות.
 7. אמצעי אבטחה וגיבוי. .האתר מפעיל אמצעי אבטחה וגיבוי סבירים כמקובל בתחום (דוגמת פרוטוקול בטוח (SSL) לכל כרטיס אשר נמצא בתיקיות או בכתובת אחרת תחת כתובת האתר) וכן גיבוי של לא פחות מ-7 ימים למשך תקפה של 7 ימים, כל פעם. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח שתקלות ו/או חדירות לתכניו ו/או כל נזק אחר שיגרמו לו ולתכנים על ידי צד שלישי או תקלות שרת מזדמנות לא יקרו, ולא יהיה אחראי לנזק שעלול להגרם מהן.

 

רישום לאתר, יצירת כרטיס ופרטים אישיים

 1. הרשמה לאתר, פתיחת כרטיס וכל שירות אחר מחייבת מסירת פרטים נכונים. כל רישום לאתר (לרבות פתיחת כרטיס וכל שירות אחר) מחייב הזנת פרטים אישיים, עסקיים או מזהים, כמופיע בעמוד ההרשמה. חלקם מהווים חובה וחלקם רשות. עם זאת אנא שימו לב שאם אינכם מעוניינים למסור לאתר מי מפרטים אלו, עומדת לרשותכם הזכות שלא להרשם לאתר. ככל שבחרתם להרשם לאתר ומסרתם פרטים חלקיים או לא נכונים, יתכן מאוד שהשירות שתקבלו מהאתר יפגם או שהעסקאות בהן תבחרו לא יושלמו בצורה טובה.
 2. הפרטים שבחרתם יוצגו באופן פומבי. מטרת האתר הינה הצגת פרטיכם, כפי שתחליטו לחלוק אותם, בצורה הפומבית ביותר ובתוך הגעה למגוון לקוחות רחב. לכן חשוב שתקפידו במילוי פרטיכם ותבינו שאלו יופצו בציבור ובאופן מקוון על מנת לקדם אתכם או את העסק אותו רשמתם לאתר. רק פרטים שצויין לידם באופן חד משמעי כי יהיו פרטיים ולא יפורסמו – אכן לא יפורסמו.
 3. כשירות. האתר מיועד אך ורק לשימושם של משתמשים בוגרים (בני יותר מ-18 שנים) המחזיקים באמצעי תשלום המקובל על האתר כמפורט בו. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי האתר.
 4. האחריות על פרטי החשבון והגישה אליו – עליכם בלבד. הסיסמא שלכם (יחד עם יתר פרטי חשבונכם) תשמר על ידיכם בסודיות, ולא תחשף בפני אדם אחר כלשהו. כל חשיפה או ניצול לרעה של הסיסמא או של חשבונכם יהיו באחריותכם הבלעדית בלבד. עם זאת, ככל שחשבונכם נפרץ או נוצל לרעה, אנא צרו עימנו קשר, הוכיחו לשביעות רצוננו את בעלותכם בחשבון ואנחנו נפעל על מנת להחזיר לידיכם את השליטה בחשבונכם. ככל שלא נוכל להכריע בצורה חד משמעית, אנו שומרים את זכותנו לסגור את החשבון לפי שיקול דעתנו, מבלי להקים זכות לזיכוי כלשהו עקב פעולה זו.
 5. התשלום לאתר. באתר יהיו שירותים שלא ידרשו תשלום, ויהיו אחרים שידרשו תשלום. התשלום וכן השירות שתקבלו מהאתר יהיו מוגדרים בעמודי האתר ביחס לכל שירות ספציפי. אנא קיראו היטב את המפורט באתר ואל תרשמו לשירות אם אינכם מעוניינים בו, כמו שהוא.
 6. החשבון אישי ואינו ניתן להעברה. החשבון באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 7. ביטול החברות באתר. מכיוון שהחברות באתר נרכשת במסגרת התקשרות ארוכת טווח, והאתר אף נוטל על עצמו התחייבויות ארוכות טווח שלא את כולן יוכל לבטל, הרי לא ניתן לקבל החזר בגין ביטול פעילותכם באתר.
 8. תוקף החברות. מנוי כחבר באתר תוקפו למשך התקופה הקבועה בתנאי אותה התקשרות, והיא תפקע אוטומטית עם סיומה. עם זאת, האתר עשוי (אך אינו חייב) להודיעכם בכל אמצעי קשר שתמסרו בידיו על סיום התקופה ולאפשר לכם להאריכה, אם כך תרצו.
 9. הצהרות והתחייבוית נוספות. בהרשמתכם לאתר אתם מצהירים ומתחייבים כי –
  • המידע שתמסרו לאתר ובחשבונכם יהיה נכון, עדכני, מלא ומדוייק, וככל שלא תעשו כך – האתר לא יהיה אחראי לכל תוצאה שתנבע מכך.
  • כל המידע שתספקו לאתר יסופק מרצונכם החופשי בלבד ובתום לב, והאתר יהיה זכאי להשתמש בו כמפורט בתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).
  • לא יהיה בשמות אותם תעלו לאתר ואשר עימם תשתמשו, או בכל פרט אחר שתעלו לכרטיסכם, כדי לפגוע בדרך כלשהי באתר ו/או בצד שלישי או לגרום לאי נוחות או פגיעה לכל אדם שהוא וכן הם לא יפרו כל דין. האתר שומר על זכותו לסרב לאשר או למחוק כל שם או פרט אחר שלא יראה לו מתאים, לפי שיקול דעתו, ואף ללא כל סיבה.
  • אין להעביר את חשבונכם ולא את הזכות לעשות בו שימוש, בתשלום או שלא בתשלום, לאדם או תאגיד אחר כלשהו.
  • לא תתירו לאחרים לעשות כל שימוש בחשבונכם.

 

השימוש באתר ובשירותיו

 1. האתר אינו אחראי למידע או לטעויות, אך רשאי לתקנן. מכיוון שהמידע הנמצא באתר נמסר לו על ידי המשתמשים ועל ידי גורמים חיצוניים, הרי שיתכן שהנתונים והפרטים המפורטים בו אינם מדוייקים, אינם מלאים או שתיפול בהם שגיאה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לכל מידע הנכלל בו או לכל טעות מכל סוג שהוא שנפלה במידע כאמור. האחריות לכל נתון היא על הגורם אשר מסר אותו. עם זאת, ככל שמצאתם שגיאה כזו או אחרת, אנא עדכנו אותנו ואנחנו נבדוק בהקדם ונפעל לתיקון התקלה.
 2. אין לראות באמור באתר משום המלצה. חובה לבדוק עצמאית. אין לראות באמור באתר משום המלצה, הבעת דעה ו/או חוות דעת כזו או אחרת ביחס לכל מי ולכל נתון שנכללים בו או למקודמים באמצעותו.
 3. יש לנקוט בצרכנות נבונה וזהירה. אנו ממליצים לכם לנהוג כצרכנים זהירים ונבונים ובכל מקרה טרם ביצוע פעולה בהסתמך על פרטים המופיעים באתר, לבדקם בצורה עצמאית מול מקורות חיצוניים.
 4. האתר רשאי לשנות ולהסיר כל פרט, נתון, שירות או תוכן. האתר יהיה רשאי בכל עת להסיר ו/או להוסיף ו/או לשנות כל פרט, נתון, שירות או תוכן המופיעים באתר ולא תהיה לכם כל טענה בעניין זה, בין אם הודיע על כך מראש ובין אם לאו.
 5. איסור שימוש פוגע או שאינו חוקי. האתר אוסר על המשתמשים כל שימוש באתר ובתכניו ו/או בשירותים שבו באופן שאינו חוקי או כזה אשר פוגע, מטריד, מעליב, משמיץ, מזיק, מאיים,, מוציא לשון הרע, פוגע בעסקיו או בפרטיותו של מאן דהוא, מעודד עבירה פלילית או בדרך כלשהי מפר כל חוק, זכות צד שלישי כלשהו או מפר כל התחייבות או הסכם.
 6. חסימת משתמשים וספקים. האתר רשאי למנוע מכל אחד או יותר ממשתמשי האתר, מבעלי הכרטיסים שבו, מלקוחותיו או ספקיו מלפעול במסגרת האתר, לרבות באמצעות חסימתו, בכל מקרה בו יסבור שצעד זה יהיה לטובת האתר, משתמשיו או כל צד שלישי שהוא, לרבות המקרים הבאים אך לא רק הם –
  • מבצע הפעולה מסר לאתר נתונים שגויים, חלקיים, לא מדוייקים או מטעים;
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש;
  • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים, חלקיים או שגויים;
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בכל מי מטעמו, בפעילות התקינה של האתר, בהנאת המשתמשים באתר, במי מהספקים ו/או כל בצד שלישי שהוא;
 7. חל איסור לעשות שימוש באתר
  • אלא למטרות אישיות או מסחריות שלכם בלבד, ולפי הממשק והמפורט בו. חל איסור על העברת חשבונכם או מתן אפשרות לאחרים להתקשר עם האתר או עם צד שלישי כלשהו, באמצעות פרטיכם שלכם.
  • באופן או למטרות שאינן חוקיות, למטרות הטעיה, תרמית או מטרות אחרות שיש בהן כדי לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת כלשהי לאדם או גוף שהוא.
  • באופן העלול לאפשר, לעודד, לשדל, או להמריץ אחרים לפעול בניגוד לחוק.
  • באופן שאינו נכון, אמיתי, מלא או מדוייק.
  • באופן העלול לגרום לכם או לאחרים פגיעה ו/או נזק גופני או אחר כלשהו.
  • באופן העשוי לגרום להפרת זכויות האתר, משתמשיו ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד אחרים או תוך הפרת פרטיותם של אחרים, להוות לשון הרע, לפגוע במוניטין של צדדים שלישיים אחרים, או להוות גניבת עין.
  • באופן מעורר מדון או פוגע באדם או גוף כלשהם.
  • באמצעות התחזות לאדם ו/או גוף שאינו המשתמש ו/או הזנת תוכן הודעה עבור כל אדם אחר שאיננו המשתמש.
  • באופן המאפשר, מעודד, משדל או ממריץ אחרים להפר כל דין או הסכם.
  • באופן העלול להטיל אחריות משפטית על האתר, להפריע לו או למשתמשיו או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין שלו.
  • באופן החורג ממטרות האתר או שלא בדרך הרגילה הנקובה בו.
  • באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS)).
  • באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עויינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים אחרים.
  • באופן הכולל הפעלת כל תוכנת "רובוט" או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבו לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרשיון שבהסכם זה.
  • באופן הכולל שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן, שירות או נתון שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו.
  • לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר, וכן בדרך אחרת אשר יש בה כדי לפגוע באמינות העסקאות המתבצעות באמצעות האתר.
  • העתקת, תרגום, התאמת, מכירת, שינוי, עיבוד, פירוק, הרכבה מחדש או עיצוב תוכנה אשר מצויה בשימוש האתר וכל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר;
  • איסוף כל מידע שהוא על המשתמשים באתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם וכו');
  • מחיקת פרטים או סימונים לבלעדיות, לזכויות קניין, לזכויות קניין רוחני, למקור התוכן, מכל תוכן המועלה ו/או מפורסם באתר;

     

מניעת גישה לפעילויות באתר

 1. מניעת גישה לאתר, למי משירותיו או הנתונים הנכללים בו. האתר רשאי, בכל עת, למנוע מכל משתמש את השימוש, כולו או מקצתו, בכל אחד ואחד משירותי האתר, כולו או חלקו, למי מהנתונים הנכללים בו ולבטל כל רישום חברות באתר (כנגד החזרת הכספים שנשתלמו בגין התקופה שטרם נוצלה) או לבטל כל גישה לאתר או לכל נתון הנמצא בו מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 2. הסיבות למניעת גישה, לפי שיקול דעת האתר. האתר רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתו, ובמיוחד (אך לא רק) אם המשתמש הפר את תנאי השימוש, את החוק או כל דין, גרם נזק לאתר או סיכן אותו בדרך כלשהי, פעל באופן שעלול לפגוע בפעילות האתר, משתמשיו או מפעיליו. אין בפעולת האתר כאמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לזכותו על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הוראה אחרת, לרבות בתנאי שימוש אלו.
 3. ניטור האתר – וולונטרי ולא מחייב. במקרים מסויימים האתר שומר לעצמו את הזכות לבקר, לנטר, למחוק, לשנות, לערוך ולעדכן תוכן המועלה אליו. אין בזכות זו או בשימוש בה כדי להטיל אחריות כלשהיא על האתר לתוכן לרבות לתוכן גולשים. כל יתר האחריות נותרת בידי מעלה התוכן הספציפי.
 4. חשבון עשוי להיות מסורב או להסגר, לפי שיקול דעת האתר. האתר יהיה רשאי לסרב לפתוח חשבון, ולחילופין – למחוק חשבון שנפתח, אם הדבר נדרש לפי שיקול דעתו הבלעדי לשם הגנה על האתר, הנאתם של גולשיו וכל צד שלישי שהוא. לא תהיה לכם כל טענה כנגד סירוב כאמור מכל סיבה שהיא, למעט חובת האתר להחזיר לידיכם את דמי המנוי, ככל שאלו נגבו בגין התקופה שלא תנוצל.
 5. שינוי כללי הגישה לכרטיסים, נתונים ושירותים. האתר רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לנתונים, כרטיסים, מאמרים, עמודים ו/או שירותים הנכללים בו.

 

קישורים

 1. האתר אינו אחראי על מדיניות הפרטיות באתרים מקושרים. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, דפים ושירותים שונים המופעלים על ידי אחרים. במצב כזה, עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר כאמור, שכן הם יהיו אלו שיחייבו אתכם, ולא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים באתר זה.
 2. דיווח על קישורים שאינם תקינים או מפרים. אם נתקלתם בקישור שאינו תקין, קישור שלדעתכם מפר זכות כלשהי או כל בעיה אחרת בתכני האתר, אנא הודיעונו ואנו נטפל בכך בהתאם ולפי הצורך. בכל מקרה, הלחיצה על הקישור והכניסה לאתר מקושר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו אחראי ולא ישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר.
 3. המצאות קישור באתר אינו מהווה המלצה או קשר עם אותו אתר. עצם המצאות קישור באתר לאתר אחר אין בה משום הסכמה עם האמור באותו אתר, לא מצג כאילו המידע באתר השני נכון, מלא, חוקי, אמין או עדכני ואין להסתמך על כך.

 

קניין רוחני באתר

 1. זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר ובכל הנכלל בו – בבעלות האתר בלבד או בבעלות בעליהם החוקיים. זכויות הקניין הרוחני באתר, הן לאתר עצמו והן ביחס לכל תוכן, סימן, שם, מידע, לוגו, תמונה, פרסומת, כתבה, טקסט, וידאו, אודיו, נתון, יצירה וכל נשוא אחר של זכות קניין ו/או קניין רוחני, לרבות כל תוכנה ו/או קוד, עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסוד מסחרי (להלן ולעיל בהסכם זה: "התכנים") שייכות לאתר ו/או לבעליהם האחרים ואסור לעשות שימוש בהם אלא באישור מראש של בעל הזכויות בו.
 2. זכויות הקניין הרוחני בכרטיסים, במאמרים ובתוכן המשתמשיםשל בעליהם כמפורט באתר. באתר יכללו אף כרטיסים, מאמרים ותכני משתמשים אחרים, שהזכויות בהן עשויות להיות של האתר (אם האתר עיצב את היצירה בעבור המשתמש) או של המשתמש עצמו (לפי העניין). כך או אחרת, הזכויות נותרות בידי בעליהם המקורי.
 3. אחריות המשתמשים לתכנים שלא עוצבו על ידי האתר ושיפוי האתר. מובהר ומודגש, כי ככל שהועלו במסגרת השירותים תכנים כלשהם שעיצובם לא בוצע על ידי האתר, המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל טענה, דרישה או תביעה אחרת של כל צד שלישי ביחס לאותם תכנים, לרבות אך לא רק, בנושאי הפרות זכויות יוצרים, הפרות הפרטיות, לשון הרע, מידע שגוי וכדומה. המשתמש שהתוכן מתייחס אליו ו/או שהחשבון שייך לו, ישפה את האתר לאלתר, מיד עם דרישתו של זה בכתב (לרבות במסר אלקטרוני או דוא"ל) על כל דרישה, נזק, שכ"ט עו"ד או כל הוצאה אחרת שתגרם לו עקב כך.
 4. זכויות יוצרים בתכנים שהוכנו עבור המשתמש – של האתר, אלא אם יוסכם אחר. חשוב להבין שככל שהאתר ייצור עבורכם יצירות שונות (דוגמת עיצובים, תכנים, כרטיסי ביקור וכדומה), הרי כל זכויות היוצרים באותם תכנים יהיו של האתר בלבד, ואתם תקבלו רשיון שימוש מוגבל בלבד ביצירות, כמפורט בעמוד בו ביצעתם את הזמנת התכנים. עם זאת, ככל שתבחרו בשירות המתמחר גם את רכישת זכויות היוצרים, הרי האתר יעביר לבעלותכם את זכות היוצרים בכל יצירה שתווצר עבורכם במסגרת שירות זה ויש לראותה כאילו היא בבעלותכם בלבד.
 5. השימוש בכרטיס ובשירותי המשתמש מותנה בהשלמת כל התשלומים כנדרש. המשתמש יהיה רשאי להשתמש בשירותי האתר אך ורק אם שילם את מלוא התשלומים המגיעים לאתר עבור השירותים אותם הוא מקבל, וככל שלא יעשה כך יהיה האתר רשאי – ללא הודעה מראש על כך – להפסיק את השירותים למשתמש (כולם או חלקם לפי שיקול דעתו הבלעדי), עד להסדרת תשלום התמורה במלואה.
 6. הפרסום באתר ברשיון. עם העלאת תכנים לאתר מקבל האתר, בעצם העלאת התכנים אליו, רשיון לא בלעדי, עולמי, ללא תשלום כלשהו, שאינו ניתן לביטול לעשות כל שימוש בתכנים וביצירות לפי שיקול דעתו הבלעדי, ככל שהדבר נדרש כדי לקדם את פעילות האתר ומפעילת האתר בלבד.
 7. איסור גורף על פעולות שאינן מותרות במפורש. כל פעולה בתכנים ו/או בחלקם שאינה מותרת במפורש על פי דין (למעט קריאתם ושימוש בהם באופן אישי), אסורה אלא אם ניתנה הסכמת האתר או בעל הזכויות בתוכן הספציפי במפורש ובכתב.
 8. אין לאתר זכויות בסימנים של צדדים שלישיים. למען הסר ספק, לאתר אין כל זכות או טענה לזכות בכל לוגו ו/או סימן מסחרי של גוף אחר המופיע בו (למעט אלו השייכים לאתר). כל לוגו ו/או סימן מסחרי כאמור מופיעים באתר על מנת להקל על המשתמשים לזהות את הגופים והאנשים הנזכרים בו.

 

העדר מצגים והגבלת אחריות האתר

 1. האתר כמות שהוא וללא מצגים. האתר נמסר לשימושכם "כמות שהוא" (As Is), וכפי שהוא זמין בלבד. האתר וכל מי מטעמו שולל באופן חד משמעי כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא (ישיר, עקיף, מרומז, בכתב או בעל פה), לרבות אך לא רק ממצגים התאמה לצרכיכם או למטרה ספציפית, לאמינות הנתונים שבו, לתפקוד מסויים, לפונקציונאליות מסויימת, לאמינות, לזמינות, למסחריות, לתפקוד, לאי הפרה או לתוצאות ספציפיות כתוצאה משימוש בו. העדר מצגים אלו מתייחס הן לאתר עצמו והן לנתונים המצויים בו, והכל בהיקף המקסימלי הניתן על פי כל דין רלוונטי.
 2. הגבלת אחריות כללית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה, נזק ו/או עלות מכל מין וסוג שהם (ישירים או עקיפים) שנגרמו כתוצאה משימוש בו, בתכניו ובמידע המוצג באמצעותו. האתר לא יהא אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו למי מהמשתמשים ו/או לצדדים שלישיים עקב הסתמכות על הנתונים שבו, אף אם המקור לנזק זה היה האתר עצמו בדרך כלשהי; קל וחומר כאשר המקור להם הוא צד שלישי.
 3. השימוש באתר ובנתונים על אחריותכם בלבד. כל שימוש באתר, בפרטים ובנתונים שבו הוא באחריותכם בלבד, ובאחריות ספקי כל נתון ותוכן.
 4. אין בהצגת המידע משום המלצה, חוות דעת או מצג. המידע באתר מוצג בתום לב וכפי שנמסר לאתר; אין בהצגתו משום המלצה, הבעת דעה, חוות דעת או מצג כלשהם ביחס למי מהנתונים שבו, מהאנשים והגופים הנזכרים בו ולכל הקשור בהם.
 5. האתר אינו יכול להיות נקי מתקלות. האתר אינו מתחייב ואינו יכול להתחייב כי לא תהיה כל תקלה מסוג כלשהו בפעולת האתר וכן אינו יכול להתחייב כי האתר יפעל באופן תקין כל ימי השנה בלא כל הפסקה (להלן: "תקלה"). עם זאת, האתר יפעל על מנת למנוע או לתקן כל תקלה כאמור בהקדם ואם נתקלתם בתקלה שכזו – אנא הודיעונו. האתר לא יהיה אחראי לכל תוצאת תקלה כאמור או לעלויות, הוצאות ונזקים הכרוכים בה.
 6. האתר אינו יכול למנוע גישה לא מורשית. האתר מיישם מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר ולמשתמשים בו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שהשירותים בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 7. האתר אינו אחראי לנוזקות ווירוסים. האתר אינו יכול להיות אחראי לפעולתן של תוכנות מזיקות דוגמת וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכל קוד מזיק אחר. האתר מפעיל תוכנות לאיתורן של תוכנות מזיקות כאמור, אולם כל תוכנה מזיקה שתפגע במשתמש עקב שימוש בשירותי האתר אינה באחריות האתר, שכן אין ביכולתו של זה למנוע את הופעתן של התוכנות המזיקות לחלוטין.
 8. האתר אינו אחראי לתכנים שבו – משלוח דרישת הסרה. כאמור, התכנים, הפרטים, סימני המסחר וכל יתר המידע שבאתר מוצגים כפי שנמסרו לאתר על ידי צדדים שלישיים ובאופן שבו האתר מפרש מידע זה בעצמו. הם אינם מוצגים כמצג מחייב, אין להסתמך עליהם ואין אחריות ביחס אליהם. ככל שתגלו כי פרט, נתון או תוכן כאמור פוגע בדרך כלשהי בזכויותיכם, הסעד היחיד שיעמוד לזכותכם יהיה לפנות אל האתר בדרישת הסרה שתשלח בדוא"ל לכתובת info@pro-card.co.il , ותפרט: (1) את התוכן באתר שפוגע בזכויותיכם, עם הפניה מדוייקת אליו שתאפשר לזהותו במדוייק; (2) פירוט כיצד התוכן האמור פוגע בכם; (3) הצהרה והתחייבות שלכם כי האמור בפנייתכם נכון ומדוייק וכן כי אתם תהיו האחראים היחידים לכל נזק או הפרת זכות צד שלישי שתגרם מהסרת התכנים כבקשתכם.
 9. הטיפול בבקשת הסרה. עם קבלת בקשת הסרה, רשאי האתר להעבירה לידי מי שנתבקש להסיר את תכניו ולקבל את עמדתו ביחס לתכנים ולטענתכם להפרה. ככל שמעלה התוכן יתנגד להסרה, האתר יסיר את התכנים לפי שיקול דעתו ויפנה אתכם לפתור את הסכסוך ביניכם בכל דרך אחרת שתמצאו לנכון.
 10. התכנים באתר אינם מחליפים את חובתכם לבדוק אותם. אין בתכני האתר, בהצגתם או באי הצגתם כדי להחליף את חובתו של כל משתמש לבדוק כל נתון ו/או פרט, להתייעץ עם כל מי שימצא לנכון ולבצע כל פעולה על מנת למנוע הסתמכות על נתון שגוי.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. כל רכיב באתר ובתכניו נתון לשינוי בכל עת, וללא הודעה. מבנה האתר, חזותו, תכניו, הנתונים שבו, העסקאות אותן הוא כולל (לרבות כל פרטיהן), הפרסומות, התוכנות, החברות בו וכל עניין אחר בו נתון לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. האתר לא יהיה אחראי לכל טוענה או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר כאמור או שינויו.
 2. לרבות ביטולו של הרכיב. לכן, האתר רשאי לבטל כל רכיב או שירות או עסקה הנכללים בו, וככל שעשה זאת, הסעד היחיד שיעמוד לזכותכם יהיה השבת התשלום ששולם בגין אותו רכיב בכל הקשור בתקופה שטרם נוצלה.
 3. כל שירות עלול להיות מחוייב בתשלום. כל שירות שניתן באתר ללא תשלום עלול בעתיד להנתן כנגד תשלום לפי שיקול דעת האתר בכל עת, כמו גם רשאי האתר להוסיף שירותים חדשים, בתשלום או שלא בתשלום וכן לבטל שירותים קיימים בלא הודעה המוקדמת. עם זאת, לא יהיה בחיוב כזה כדי לחייב אתכם, אלא אם הסכמתם לכך במפורש.
 4. מחיקת כרטיס ונתונים. כרטיס או כל שירות אחר שנסתיימה תקופתו, וכן כל מידע שנמסר לאתר בעקבותיהם, ישארו מאוחסנים בשרתי האתר עד לתום שניים עשר (12) חודשים ממועד סיומם. עם חלוף 12 החודשים, האתר רשאי – אך אינו חייב – למחוק את כל אותם נתונים או כל חלק מהם לפי שיקול דעתו.

 

הגבלת תקופת ההתיישנות

 1. יש לראות בהסכם זה הסכמה מפורשת בכתב להגבלת וקיצור תקופת ההתיישנות העומדת לזכותכם כנגד האתר וכל מי מטעמו (למעט הספקים) בכל עילה שהיא, לתקופה שלא תעלה של שלוש (3) שנים ממועד אירוע העילה הרלוונטית, לראשונה.

    

שונות

 1. האתר אינו מיועד לשימוש על ידי קטינים. בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מצהיר שעברת את גיל 18 ושאינך קטין.
 2. מוסכם כי רישומי האתר ומערכותיו מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. האתר יהיה רשאי, אך לא חייב, לאכוף את תנאי השימוש כהגדרתם מעלה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד מי מהמשתמשים או צד שלישי כלשהו.
 3. השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו בו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל ללא כללי הפניית דינים.
 4. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר ומכל עניין הקשור בו יהיה אך ורק בבית המשפטהמוסמך במחוז חיפה במדינת ישראל.
 5. השימוש באתר זה אסור מקום בו תנאי שימוש אלו אינם תקפים ו/או אינם חוקיים מסיבה כלשהי, ובפעולת המשתמש באתר הוא מצהיר מפורשות כי תנאי שימוש אלו מחייבים אותו ומותרים לאכיפה בתחומו.
 6. אין בשימוש באתר כדי ליצור בדרך כלשהי קשרי יזמות, שותפות, העסקה או סוכנות בין המשתמש לבין האתר ו/או המפרסמים בו.
 7. האתר יהיה רשאי בכל עת למכור את השליטה בו ו/או את פעילותו ו/או את נכסיו, רובם ו/או חלקם בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את ההתקשרות בתנאי שימוש אלו לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב'.
 8. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם אשר מחייב את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחרשלהם.
 9. האתר יהיה בכל עת רשאי לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי כל דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה במשתמש בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו.
 10. ככל שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו ייקבע שאינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי כל חלק שנשללתוקפו או שאינו ניתן לאכיפה ייחשב כאילו הוחלפו בחלק מקביל תקף ואכיףשתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפיההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא], על זכות הניתנת לו עפ"י מסמךזה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראובכך ויתור עלזכויות אותו צד עפ"י מסמך זה.
 11. תנאי שימוש אלו יחד עם הצהרת הפרטיות וכל מסמך משפטי מחייב אחר הנכלל באתר זה, מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והאתר  בהקשר עם אתר זה, ומחליפים כל תקשורת ו/או הצעה קודמת, בין במתכונת אלקטרונית, וביןבעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והאתר  ביחס לאתר זה.
 12. גירסה מודפסת שלתנאי שימוש אלו, של כל יתר ההסכמים הנזכרים לעיל ובאתר ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטייםכלשהם.
 13. בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלן – info@pro-card.co.il

*חידוש אוטומטי של ההתקשרות (המנוי) – בהעדר הודעה מפורשת בכתב \ במייל מאת המזמין לגבי ביטול המשך ההתקשרות לתקופה נוספת, האתר רשאי אך אינו חייב לחדש את המנוי לתקופה נוספת ללא עלות ההקמה וללא התראה \ הודעה מראש למזמין. העדר הודעה שכזו (מאת המזמין) תחדש באופן אוטומטי את המנוי לתקופה נוספת אלא אם כן סוכם אחרת בע"פ \ בכתב ע"י 2 הצדדים להסכם.